ඇමතුම් තොරතුරු

ජේ. ක්‍රිෂ්ණමූර්ති මිය

අධ්‍යක්ෂ- පේෂ කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුව

දුරකතන – කාර්යාලය : 011 3054491

ෆැක්ස් : 011 2322897

විද්යුත් තැපෑල: rajeskrishnamoorthy@hotmail.com

ජී.කේ.කෝට්ටෙපොල මිය

සහකාර අධ්‍යක්ෂක (පාලන)

දුරකතන – කාර්යාලය : 011 3054493

බී.එම්.එස්.එස්.බස්නායක මිය

ගණකාධිකාරී

දුරකතන – කාර්යාලය : 011 2322896

එම්.ජේ.එන්.මුතුනායක මයා

පේෂකර්ම තාක්ෂණ විද්යාඥ

දුරකතන – කාර්යාලය : 011 3054494

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik android rat duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort wordpress nulled themesbuy stripe accountnulled shopify themesGüvenilir En İyi Forex FirmalarıGeciktirici